Wiatrak paltrak z Plewek, ok. 1920 r.

Bróg do przechowywania siana z Morgownik (rekonstrukcja)

Młyn wodny z Dobregolasu, II poł. XIX w.

Kuźnia z Zalasu, koniec XVIII w.

Olejarnia z Witowego Mostu, XIX w.

Ule - kłody, XX w.

Folusz do sukna (rekonstrukcja)

Chałupa z Gawrych, koniec XVIII w.

Spichlerz z Dylewa Starego, przełom XVIII/XIX w.

Chałupa z Kadzidła, XIX w.

Spichlerz z Kadzidła, 1915 r. (kopia)

kapliczka

Stodoła z Wejdy, XIX w.

Spichlerz z Piątkowizny, pocz. XX w.

Skrzynkowe ule ramowe, pocz. XIX w.

studnia z żurawiem

studnia z żurawiem

Brama z Dud Puszczańskich

Buda rybacka (rekonstrukcja)

Łódź dębowa z wczesnego średniowiecza

Łódź dębowa z wczesnego średniowiecza

Chałupa z Myszyńca Starego, koniec XIX w.

Chałupa z Myszyńca Starego, koniec XIX w.

Kierat ze Zdrebiska, XIX w.

kapliczka

Folusz do sukna z Jurk, koniec XIX w.

Altana widokowa (rekonstrukcja)

Widok z altany widokowej

Odrzynki drzew bartnych

Ule - kłody, XX w.

Pomnik Stacha Konwy, 1922 (rekonstrukcja)

Pomnik Stacha Konwy, 1922 (rekonstrukcja)

Spichlerz z Cięćka, koniec XIX w.

Leśniczówka z Zawodzia, pocz. XXw. (kopia)

Młyn wodny z Dobregolasu, II poł. XIX w.

Młyn wodny z Dobregolasu, II poł. XIX w.

Studnia z Brańszczyka (rekonstrukcja)

Chałupa z Baranowa , 1805 r.

Obora z Wyku, koniec XIX w.

Stodoła z Dobregolasu, koniec XIX w.

Karczma z Dylewa (rekonstrukcja)

kapliczka "Na cztery strony świata"

Bróg do przechowywania siana z Morgownik

kapliczka "Na cztery strony świata"

kamień pamiątkowy

kamień pamiątkowy

Altana widokowa

Dworek z Brzózek, I poł XIX w.