Spichlerz z Dylewa Starego, przelom XVIII/XIX w.


BackNext