Chałupa z Myszyńca Starego, koniec XIX w.


BackNext