plan1 Studnia z Brańszczyka (rekonstrukcja) Dworek z Brzózek, I poł XIX w. Altana widokowa Chałupa z Łysych, 1923 r.
Chałupa z Baranowa , 1805 r. Obora z Wyku, koniec XIX w. Stodoła z Dobregolasu, koniec XIX w. Chałupa z Witowego Mostu, II poł XIX w. Karczma z Dylewa (rekonstrukcja) Młyn wodny z Dobregolasu, II poł. XIX w. Bróg do przechowywania siana z Morgownik (rekonstrukcja) Kuźnia z Zalasu, koniec XVIII w. Olejarnia z Witowego Mostu, XIX w. Chałupa z Gawrych, koniec XVIII w. Folusz do sukna (rekonstrukcja) Spichlerz z Dylewa Starego, przełom XVIII/XIX w. Spichlerz z Kadzidła, 1915 r. (kopia) Chałupa z Kadzidła, XIX w. Wiatrak paltrak z Plewek, ok. 1920 r. Stodoła z Wejdy, XIX w. Spichlerz z Piątkowizny, pocz. XX w. Kierat ze Zdrebiska, XIX w. Chałupa z Myszyńca Starego, koniec XIX w. Skrzynkowe ule ramowe, pocz. XIX w. Folusz do sukna z Jurk, koniec XIX w. Altana widokowa (rekonstrukcja) Odrzynki drzew bartnych Buda rybacka (rekonstrukcja) Łódź dębowa z wczesnego średniowiecza Ule - kłody, XX w. Leśniczówka z Zawodzia, pocz. XXw. (kopia) Spichlerz z Cięćka, koniec XIX w. Pomnik Stacha Konwy, 1922 (rekonstrukcja) Ule - kłody, tzw. stojaki, XIXw.